ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Alpinion ECUBE i7

 

Το Ιατρείο μας διαθέτει φορητό μηχάνημα για τη διενέργεια Υπερηχογραφημάτων και Triplex εκτός του χώρου του Εργαστηρίου.

Εξυπηρετούνται κατακεκλιμένοι  άρρωστοι κατ’ οίκον, ηλικιωμένοι με δυσκολία μετακίνησης, νοσηλευόμενοι σε κέντρα αποκατάστασης  μετά από τροχαία/ εγκεφαλικά επεισόδια, άτομα με ειδικές ανάγκες/ δυσκολία κινητικότητας και γενικότερα άτομα που  δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Ιατρείο. Δυνατότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε όλο το Νομό καβάλας.