Εργασίες

1. «Ανεύρεση ασθενών με σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου με τη χρήση χαμηλού εύρους δυναμικών πρωίμως εμφανιζομένων στο φιλτραρισμένο κύμα Ρ».

Ε.Ι. Χατζηνικολάου, Ε. Καραπατσούδη, Ε. Τσαριτσανιώτης, Ι. Δημούλας,

Ε. Ρέππας, Γ. Κατσαρής.

Β Καρδιολογική Κλινική Γ.Π.Ν.Ν. «Γ. Παπανικολάου» – Εξοχή, Θεσσαλονίκη.

19ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο (1998) και 1ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό

Συνέδριο (1998). Προφορική ανακοίνωση.

Δημοσιεύτηκε στο τεύχος 3, τόμος 41της Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης.

2. «Ultra short – Term heart rate variability increases and long – term variability decreases prior to spontaneous ventricular fibrillation».

E.I. Xατζηνικολάου, Ε. Ρέππας, Κ.Κλεμπετσάνης, Χ.Αραμπατζής, Γ.Κατσαρής.

Β Καρδιολογική Κλινική Γ.Π.Ν.Ν. «Γ. Παπανικολάου» – Εξοχή, Θεσσαλονίκη

20ο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας, Βαρκελώνη Ισπανίας.

28 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 1999. Poster

Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου του 2000 του Europace.

3. « Μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας και διαστρωμάτωση κινδύνου για εμφάνιση μειζόνων αρρυθμικών γεγονότων σε ιδιοπαθή διατατική μυοκαρδιοπάθεια».

Ε.Ι. Χατζηνικολάου, Κ. Κλεμπετσάνης, Ε. Ρέππας, Ε. Κοκάνη, Ν. Καμπουρίδης,

Γ Κατσαρής.

Β Καρδιολογική Κλινική Γ.Π.Ν.Ν. «Γ. Παπανικολάου» – Εξοχή, Θεσσαλονίκη.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα, 3-5 Δεκεμβρίου 1999.

Προφορική ανακοίνωση.

4. «The slow pathway exhibits a higher Adenosine – sensitivity compared to the fast pathway in patients with dual AV – Nodal physiology».

Ε.Ι. Χατζηνικολάου, K.Κλεμπετσάνης, Ε. Ρέππας, Ε. Μπουντιούκος, Ν. Καμπουρίδης,

Γ. Κατσαρής.

Future of Arrythmiology, 15-18 April 2000, Holland.

Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου του 2000 του Europace.

5. « Η προγνωστική αξία του ελαττωμένου ενδογενούς καρδιακού ρυθμού στη διάγνωση της συγκοπής ».

Ε. Χατζηνικολάου, Κ. Κλεμπετσάνης, Ε. Ρέππας, Ι. Δημούλας, Ε. Τσαριτσανιώτης, Γ. Κατσαρής.

Β Καρδιολογική Κλινική Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Εξοχή, Θεσ/νίκη.

2ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 18-19-20 Μαίου 2000.

Προφορική ανακοίνωση.

6. «Υπάρχουν διαφορές στη μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με έμφραγμα προσθίου και κατωτέρου τοιχώματος;».

Ε. Χατζηνικολάου, Μ. Κοζυράκης, Ε. Ρέππας, Ε. Κοκάνη, Γ. Κατσαρής.

Β Καρδιολογική Κλινική Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Εξοχή, Θεσ/νίκη.

2ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσ/νίκη 18-19-20 Μαίου 2000.

Προφορική ανακοίνωση.

7. «Prognostic value of the characteristics of non-sustained tachycardia in patients with non-ischemic heart failure».

(H). Hatzinikolaou, I. Kaprinis, E. Reppas, E. Boudioukos, N. Kabouridis, G. Katsaris.

B Cardiology Department – R.G.Hospital G.Papanikolaou, Exochi-Thessaloniki-Greece.

7th World Congress On Heart Failure- Mechanisms and Management.

Vancouver, B.C., Canada, July 9-12, 2000.

Προφορική ανακοίνωση.

8. « Comparison of natural trigger mechanisms of fatal and nonfatal ventricular tachyarrhythmias in patients with chronic heart failure.»

Ε. (Η). Hatzinikolaou, E. Reppas, K. Klebetsanis, N. Kabouridis, G. Maligos, G. Katsaris.

B Cardiology Department_R.G.Hospital G. Papanikolaou, Exochi-Thessaloniki-Greece.

9. « Ποια είναι η ηλεκτροφυσιολογική συσχέτιση μεταξύ της κολπικής και της κοιλιακής συχνότητας στην κολπική μαρμαρυγή στον άνθρωπο; ».

Ε. Χατζηνικολάου, Μ. Κοζυράκης, Ε. Ρέππας, Κ. Κλεμπετσάνης, Χ. Αραμπατζής,

Χ. Τσεβεκίδης, Γ. Κατσαρής.

Β Καρδιολογική κλινική Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη.

20ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό συνέδριο, 2-4 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα.

Προφορική ανακοίνωση.

10. «Atrial electrograms and activation sequences in the transition between atrial fibrillation and atrial flutter in patients without organic heart disease».

Ε.(Η). Hatzinikolaou, K. Klebetsanis, E. Reppas, A. Hotidis, I. Apostolou, G. Katsaris, and D. Hatseras.

Academic Cardiology Department-Dimokritious University of Thrace and

B Cardiology Department G. Papanikolaou Hospital – Thessaloniki, Greece

Europace 2001- Copenhagen (Denmark), June 24-27, 2001

11. « Τροποποιημένη εγχείρηση David σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan και ανεύρυσμα αορτικής ρίζας »

Ν.Ε. Μεζίλης, Ν. Ε. Νικολουδάκης, Π.Σ. Δάρδας, Δ.Δ. Τσικαδέρης, Ε. Ρέππας,

Α.Α. Πίτσης.

Κλινική Άγιος Λουκάς – Πανόραμα , Θεσσαλονίκη.

Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση Τόμος 45 Τεύχος 4 Ιούλιος – Αύγουστος 2004

12. «Can cardiac resynchronization therapy cause reverse remodeling of the right ventricle?»

E.Hatzinikolaou-Kotsakou, G.Bobotis, G.Moschos, Th. Beleveslis, E.Reppas.

XII International Symposium on Progress in Clinical Pacing

Rome, December 5-8, 2006 Oral presentation.

Giornale Italiano Aritmologia e Cardiostimolazione. Volume 9 Dicembre 2006 No 4

13. «QRS width in patients with coronary artery disease and an implantable cardioverter defibrillator : could be an independent predictor of the number of shocks?»

E. Hatzinikolaou-Kotsakou, E. Reppas, G. Moschos, Th. Beleveslis.

Saint Lucas Hospital-Thessaloniki-Greece

18Th Meeting of thw Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Syrgery

5-7 October 2006, Ayia Napa Cyprous. Oral presentation.

Journal of Electrocardiology Vol 40 number 4S , July 2007

14. «Off-pump coronary artery by pass grafting in a tatient with idiopathic Thrombocytopenic purpura».

K.Anastasiadis, K.Makrigiannakis, E.Reppas

Cardiothoracic department,st Lukes Hospital,thessaloniki, Greece

Eλληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση

15. «Type D personality is associated with lone atrial fibrillation recurrences rate: negative affectivity predicts the increased risk».

E. Hatzinikolaou-Kotsakou, G. Bobotis, T. Beleveslis, Reppas, G. Moschos,

A.Chandas, K. Tsakiridis

Saint Lukes Hospital-Thessaloniki-Greece

European Journal of Cardiovascular prevention & Rehabilitation.

16. « Τα επίπεδα του ΒΝΡ: προβλεπτικός δείκτης εμφάνισης υποτροπών σε ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή».

Ε.Χατζηνικολάου-Κοτσάκου, Γ.Μπομπότης, Ε.Ρέππας, Γ.Μόσχος, Θ.Μπελεβεσλής,

Α.Μαυρογιάννη, Κ.Τσακιρίδης.

Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

6ο Βορειοελλεδικό καρδιολογικό συνέδριο

Θεσσαλονίκη 17-19 Μαίου 2007. Προφορική ανακοίνωση.

17. «Προφύλαξη από υπερκοιλιακές αρρυθμίες μετά από επεμβάσεις εκτομής πνευμονικού παρεγχύματος».

Κ.Τσακιρίδης, Σ.Αρίκας, Ε.Χατζηνικολάου, Γ.Μπομπότης, Ε.Ρέππας, Γ.Μόσχος,

Θ.Μπελεβεσλής, Α.Μαυρογιάννη.

Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

6ο Βορειοελλεδικό καρδιολογικό συνέδριο

Θεσσαλονίκη 17-19 Μαίου 2007. Προφορική ανακοίνωση.

18. «Μέθοδοι αποφυγής της φλεγμονώδους αντίδρασης κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων με εξωσωματική κυκλοφορία».

Κ.Τσακιρίδης, Σ.Αρίκας, Ε.Χατζηνικολάου, Γ.Μπομπότης, Ε.Ρέππας, Γ.Μόσχος,

Θ.Μπελεβεσλής, Α.Μαυρογιάννη.

Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

6ο Βορειοελλεδικό καρδιολογικό συνέδριο

Θεσσαλονίκη 17-19 Μαίου 2007. Προφορική ανακοίνωση.

19. «Η συμπεριφορά της υπερχοληστερολαιμίας σε διατατική μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια: τα επίπεδα της συνδεδεμένης με τη λιποπρωτείνη φωσφολιπάσης Α2 καθοριστικός ανεξάρτητος προδιαθεσικός παράγοντας αγγειογραφικής και κλινικής στεφανιαίας νόσου».

Ε.Χατζινικολάου, Ε.Ρέππας, Γ. Μόσχος, Θ. Μπελεβεσλής, Γ.Μπομπότης, Α.Μαυρογιάννη

Α.Χάντας, Κ.Τσακιρίδης.

Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

6ο Βορειοελλεδικό καρδιολογικό συνέδριο

Θεσσαλονίκη 17-19 Μαίου 2007. Προφορική ανακοίνωση.

20. «Beneficial effect of atorvastatin for prevention atrial fibrillation in paced patients».

E. Hatzinikolaou-Kotsakou, G. Bobotis², T. Beleveslis, Reppas, G. Moschos,K. Tsakiridis, S.

²Electrophysiology Laboratory-Saint Lukes Hospital, Thessaloniki, Greece

Catheterization Laboratory-Papageorgiou Hospital, Thessaloniki, Greece.

76th Annual European Atherosclerosis Society Congress

10-13 June 2007, Helsinki, Finland. Poster presentation.

21. «Cardiac resynchronization therapy combined by atrioventricular junction ablation could have beneficial effects in advanced heart failure patients with permanent atrial fibrillation».

E.Hatzinikolaou-Kotsakou, G.Moschos, Th.Beleveslis, E.Reppas, A.Chandas,

K.Tsakiridis, S.Olalere.

Saint lukes Hospital, Thessaloniki, Greece.

Europace, 24-27 June 2007, Lisbon, Portugal. Poster presentation.

22. «Impact of right bundle-branch block on systolic and diastolic function and B-type natriuretic peptide levels in patients with congestive heart failure».

E.Hatzinikolaou-Kotsakou, G.Moschos, Th.beleveslis, E.Reppas, A.Chandas, K.Tsakiridis

Saint Luke’s Hospital, Thessaloniki, Greece.

34th Internaional Congress on Electrocardiology

2007 Instanbul, Turkey. Oral presentation. 

23. «Phychological distress and is associated infection is an independent risk of atrial Fibrillation recurrences rate in lone atrial fibrillation patients».

E.Hatzinikolaou-Kotsakou, E.Reppas, Th.Beleveslis, G.Moschos, A.Chandas, K.Tsakiridis.

ESC Congress 2007

1-5 September, Vienna, Austria. Poster presentation.

24. «Implantable cardioverter defibrillators in patients with dilated cardiomyopathy: Could the CRP preimplantation levels be an outcome predictor?».

E.Hatzinikolaou-Kotsakou, T.Beleveslis, G.Moschos, E.Reppas, K.Tsakiridis, S.Olalere

XIII World Congress on Cardiac Pacing and Electrophisiology

Rome, December 2-6, 2007. Oral presentation.

Giornale Italiano Aritmologia e Cardiostimolazione. Allegato 2 al Volume 10

Settembre 2007 Numero 3.

25. «Cardiac resynchronization therapy impacts on right ventricle remodeling».

E.Hatzinikolaou-Kotsakou, T.Beleveslis, G.Bobotis, E.Reppas, G.Moschos, K.Tsakiridis.

XIII World Congress on Cardiac Pacing and Electrophisiology

Rome, December 2-6, 2007. Oral presentation.

Giornale Italiano Aritmologia e Cardiostimolazione. Allegato 2 al Volume 10

Settembre 2007 Numero 3.

26. «Αναστροφή αναδιαμόρφωσης: προγνωστικός δείκτης καρδιακού Επανασυγχρονισμού?».

Ε.Χατζηνικολάου-Κοτσάκου¹, Π.Μακρίδης², Θ.Μπελεβεσλής¹, Ε.Ρέππας¹, Γ.Μόσχος¹,

Ε.Καραπατσούδη², Α.Χάντας¹, Κ.Τσακιρίδης¹.

Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

Καρδιολογική κλινική νοσοκομείου Εδέσσης.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο καρδιακής Ανεπάρκειας.

1-3 Φεβρουαρίου 2008, Aθήνα. Προφορική ανακοίνωση.

27. Ρ1230: Wosrening chronic heart failure: a combined multi-biomarker strategy could be a better risk stratification approach.

Hatzinikolaou-Kotsakou, Belevaslis, Reppas, Moschos, Chantas, Tsakiridis.

Saint Lucas Hospital, Thessaloniki, Greece.

European Heart Journal (2008) 29 (Abstract Supplement), 174.

28. Radiofrequency transcatheter ablation of regular supraventricular tachycardias: Long-lasting efficacy on atrial fibrillation recurrences.

E.hatzinikolaou-Kotsakou, G.Moschos, E.Reppas, Th.Beleveslis, N.Brellas, S.Abatzis, K.Tsakiridis.

Saint Lukas Hospital, Thessaloniki, Greece.

XIII International Symposium on progress in clinical pacing, December 2-5, 2008, Rome.

29. Catheter resynchronization therapy induced reverse remodeling: Could affect the outcome of heart failure patients?

E.Hatzinikolaou, P.Makridis, M.Kotsakou, Th.Beleveslis, E.reppas, G.Moschos,

E.Karapatsoudi, K.Tsakiridis.

Saint Lucas Hospital, Thessaloniki, Greece and General Hospital of Edessa, Greece.

Heart Failure 2009, 30 May-2June, Nice, France.

30. BNP serum levels prospectively predict recurrence of ventricular tachycardia and ventricular fibrillation in post-infarction heart failure patients with implantable cardioverter defibrillator.

E.Hatzinikolaou, G.Moschos, Th.Beleveslis, E.Reppas, M.Kotsakou, K.Tsakiridis.

Saint Lucas Hospital, Thessloniki, Greece.

EUROPACE 2009, 21-24 June, Berlin, Germany.

31. Noninvasive stratifiers for identifying patients at risk in the Brugada syndrome.

E.Hatzinikolaou, M.Kotsakou, G.Moschos, E.reppas, Th. Beleveslis, K.Tsakiridis.

Saint Lucas Hospital, Thessaloniki, Greece.

EUROPACE 2009, 21-24 June, Berlin, Germany.

32. Effects of angiotensin converting enzyme inhibitors on tissue plasminogen activator in non valvular atrial fibrillation.

E.Hatzinikolaou, E.Reppas, Th. Belevaslis, G.Moschos, M.Kotsakou, K.Tsakiridis.

Saint Lucas Hospital, Thessaloniki, Grecce.

EUROPACE 2009, 21-24 June, Berlin, Germany.